Category Archives: ประชาธิปไตยแบบไทยๆ

สงครามปกป้องอภิชนาธิปไตย vs สงครามปกป้องประชาธิปไตย: ในนามต้านนิรโทษกรรม

จรรยา ยิ้มประเสริฐ 12 พฤศจิกายน 2556 เกริ่นนำ สถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบัน คือการต่อสู้ที่ยังไม่จบของสงครามชนชั้น ระหว่างฟากรอยัลลิสต์ชนชั้นสูงที่จัดตั้งชัดเจนโดยพรรคการเมืองประชาธิปัตย์ ที่ก่อตั้งเมื่อวันจักรี 6 เมษายน 2489 ด้วยเป้าประสงค์หลัก คือ เพื่อการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งวิถีอภิสิทธิชนและสิทธิประโยชน์ของชนชั้นสูง คนเมืองมหานครกรุงเทพ – กับฟากคน “ใส่เสื้อแดง” ซึ่งเป็นฐานเสียงของพรรคเพื่อไทย ที่เป็นคนชั้นล่าง คนชนบทที่สุดทนกับการถูกทำนาบนหลังคน จากการถูกปล้นทรัพยากร และเข้าไม่ถึงงบประมาณและโครงการพัฒนาที่มีคุณภาพ ที่กว่า 70-80% ของงบประมาณแผ่นดิน ถูกดึงดูดไปหล่อเลี้ยงและเอาอกเอาใจให้กับวิถีการเมือง “คนชนบทเลือก คนกรุงเทพล้ม” กันมาหลายทศวรรษ เมื่อมวลชน “ใส่เสื้อแดง” ของพรรคการเมืองรุ่นใหม่ ที่จัดตั้งโดยกลุ่มทุนตระกูลชินวัตรเมื่อต้นทศวรรษ 2540 – ที่แม้จะตั้งนายกรัฐมนตรีถึง 4 … Continue reading

Posted in ประชาธิปไตยแบบไทยๆ | Comments Off

บทเรียนจากการเลือกตั้งของประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ สำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึงในประเทศไทย

จรรยา ยิ้มประเสริฐ 25 มีนาคม 2554 ก่อนอื่นต้องขอออกตัวว่า ข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้ที่มีความรู้เรื่องฟินแลนด์ และไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่จะเขียนเรื่องเกี่ยวกับฟินแลนด์  แต่ด้วยการเดินทางมาฟินแลนด์หลายครั้งนับตั้งแต่ปี 2548 และได้อยู่ฟินแลนด์ในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา จนได้ร่วมสัมผัสบรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของฟินแลนด์ที่ เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2554  เป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าลุกขึ้นมาทำความเข้าใจและศึกษาประวัติศาสตร์ การเมืองและวิถีประชาธิปไตยของประเทศฟินแลนด์ โดยหวังว่าข้อแลกเปลี่ยนเหล่านี้ อาจจะมีประโยชน์บ้างต่อประเทศไทยที่อำนาจนอกรัฐธรรมนูญปล้นประชาธิปไตยกว่า 20 ครั้ง และทำให้การเมืองไทยล้มลุกคลุกคลานมาตลอดนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 Jyrki Katainen, อายุ 39 ปี ประธานพรรคแนวร่วมแห่งชาติ ว่าที่นายกรัฐมนตรีฟินแลนด์ (ภาพจากAP) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 17 เมษายน 2554 การเลือกตั้งของฟินแลนด์เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา … Continue reading

Posted in ประชาธิปไตยแบบไทยๆ | Comments Off

การอธิบายการเมืองแบบไทยๆ อย่างรวบรัดบนสีธงชาติไทย

18 กุมภาพัันธ์ 2555 จรรยา ยิ้มประเสริฐ แผนผังเพื่อของการศึกษาและความเข้าใจการเมืองการปกครองไทยโดยนักสังคมศาสตร์ ขออนุญาตแบ่งปันเพื่อการศึกษา และถ้าท่านผู้ใดสามารถเอาไปต่อยอดและออกมาสวยงามกว่านี้ก็ยิ่งดี ความดีงามจะสูญเปล่าถ้ามันถูกจำกัดอยู่แต่ตัวคนผู้เดียว ต้องช่วยกันแชร์ ช่วยกันแบ่งปัน ช่วยกันรับความดีความชอบของความดีงาม ไม่ต้องมอบเกียรติคุณใดๆ เฉพาะกับข้าพเจ้าเพียงผู้เดียว พวกเราต้องส่งเสริมการยุติการถือดีถือมั่นแต่ตัว ต้องถือว่าท่านที่พัฒนาตัวเอง สร้างการตาสว่างให้กับคนอื่น คือการกระทำดีเพื่อการพัฒนาก้าวหน้า การพัฒนาก้าวหน้าก็จะบังเกิดจากประชาชนในชาติฉลาด ไม่หลงมัวเมาในมายาภาพ เมื่อประชาชนพากันฉลาด ชาติก็จะเจริญ สุขเสถียรมั่นคง ทัดเทียมอารยะประเทศ เมื่อประชาชนทั้งประเทศพากันฉลาดหลักแหลม รู้เท่าทันตนเองและผู้อื่น ทั้งในชาติตัวเอง และในประเทศอื่นนั่นแล คือการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเกิดที่ดีที่สุด ที่สมควรได้รับการยกย่องชื่นชมมากที่สุด. ทั้งนี้ ผสกนิกรไทยต้องร่วมกันแซ่ซร้องสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยที่ได้แผ่ไพศาลไปทั่วโลก  และพระองค์ได้ร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ ด้วยการที่ทรงได้รับการจัดอันดับว่ามั่งคั่งที่สุดในหมู่กษัตริย์ทั่วโลกถึง 4 ปีซ้อน (2551 – ปัจจุบัน) – … Continue reading

Posted in ประชาธิปไตยแบบไทยๆ | Leave a comment

คำตอบ (โต้) กับคนรักสถาบันฯ จากคนรักประชาธิปไตย

เมื่อต้องตอบ “ความรู้สึก” ของคนรักในหลวง ด้วยความพยายามให้อยู่ในตรรกะแห่งเหตุผล” จากคนไทยคนหนึ่ง ที่ถูกจัดให้เป็น “คนอื่น” จรรยา ยิ้มประเสริฐ 21 มกราคม 2555 เมื่อรู้สึกว่าจำเป็นจะต้องตอบข้อความของฝ่ายรอยัลลิสต์ ที่ใช้ความรู้สึกเป็นส่วนใหญ่เหนือเหตุเหนือผล เและเผื่อแผ่ความรักล้นเกินที่มีต่อสถาบันฯ มา “ข่มขู่”  “คุกคาม” “คนอื่น” ที่คิดต่างในสังคม ผู้เขียนจึงพยายามรวบรวมสติและเหตุผลมาตอบโต้คำต่อว่าต่อขานและคุกคามเหล่านี้ โดยยึดมั่นตามตามอุดมการณ์สิทธิ เสรีภาพของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ข้อความที่หยิบยกมาเป็นตัวอย่าง เกือบทั้งหมด เป็นข้อความที่ผู้เขียนต้องประสบพบพานโดยตรง จากคนที่เข้ามาโพสต์ถกเถียงหรือด่าทอที่หน้าเฟสบุคของตัวผู้เขียนเอง แต่เอาเข้าจริง ข้อโต้ตอบหรือถกเถียงเหล่านี้ เป็นประเด็นที่สังคมไทยได้พบเห็นอยู่บ่อยครั้งในการวิวาทะทางการเมืองในช่วงสองปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นการอธิบายไปในตัวอยู่แล้ว จึงไม่ขอเกริ่นนำยาวนัก ขอเชิญทุกท่านอ่านการตอบโต้นี้ได้ตามอัธยาศัย * * * * * * * … Continue reading

Posted in ประชาธิปไตยแบบไทยๆ | Leave a comment

อีกหนึ่งชุดข้อเสนอ: เพื่อปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ในประเทศไทย

29 ธันวาคม 2554 แม้จะอยู่ท่ามกลางการใช้มาตรา 112 ปิดทุกการวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ว่าจะด้วยสุจริตใจก็ตาม เราจำเป็นต้องฝ่าความกลัวมาตรา 112 และกล้านำเสนออย่างตรงไปตรงมาว่า ประเทศไทยยามนี้ หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกต่อไปที่จะเปิดพื้นที่แห่งการถกเถียงเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ผูกโยงอย่างแนบแน่นกับสถาบันทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และสถาบันศาล การมุ่งไปข้างหน้าตามครรลองวิถีประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง มันจำเป็นที่ประชาชนต้องเริ่มตั้งคำถามกับสถาบันกษัตริย์และทหารของพระองค์ในหลายประเด็น ทั้งนี้เพื่อช่วยกันลดบรรยากาศแห่งความ “สุดทน” ให้เป็นเงื่อนไขให้เกิดการ “ลุกขึ้นสู้” และทำให้ “ทหาร” ใช้เป็นเงื่อนไขปฏิวัติในนาม “ปกป้องสถาบันฯ” ได้อีกต่อไป จึงขอนำเสนอข้อเสนอแนะ ที่คิดว่าควรจะมีการคุยกันได้อย่างเปิดเผยมากขึ้น ได้แก่ . . 1. เปิดให้อภิปรายได้อย่างกว้างขวางในเรื่องที่เกี่ยวกับการนำภาษีประชาชนไปใช้ เพื่อบำรุง/รักษา/ปกป้อง/สถาบันกษัตริย์ ทั้งงบอุดหนุนทางตรงที่ให้กับวัง กว่าปีละ 2-3,000 ล้านบาท (70 กว่าล้านยูโร … Continue reading

Posted in ประชาธิปไตยแบบไทยๆ | Leave a comment

60 ปีแห่งการกดขี่สิทธิและเสรีภาพในประเทศไทย

โดยกลุ่มแอคชั่นเพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทย (ACT4DEM) 27 พฤศจิกายน 2554 ทำไมต้อง 11,135 รายชื่อ ฟัง อ่าน ดาวน์โหลด * * * * * * * * * 60 ปีแห่งการกดขี่สิทธิและเสรีภาพในประเทศไทย นี้เริ่มจัดทำและรวมรวมตั้งแต่ปลายปี 2553 และปรับปรุงครั้งล่าสุดเดือนธันวาคม 2554 และจำนวนผู้เสียชีวิตได้เพิ่มขึ้นมาเป็นกว่า 12,000 คน

Posted in ประชาธิปไตยแบบไทยๆ, รณรงค์ยกเลิกมาตรา 112 ปล่อยนักโทษการเมืองและนักโทษคดีหมิ่นฯ | Leave a comment

ถึงสหาย หนุ่มสาว ที่ยังฝัน

จรรยา ยิ้มประเสริฐ 11 พฤศจิกายน 2554 วันนี้นึกถึงน้องคนหนึ่งที่ทดท้อ ก็เลยได้แรงบันดาลใจเขียนบทกวี มันไม่ใช่งานถนัดเลย และบทนี้ถือเป็นบทกวีที่สองในชีวิตนักกิจกรรม แม้ไม่ถูกสัมผัสตามกรอบสวรรณศิลป์ แต่หวังว่าจะตรงใจสหายบางท่าน ขอมอบให้นักสู้เพื่อประชาธิปไตยทุกคน ************ ถึงสหาย หนุ่มสาว ที่ยังฝัน นกสีแดง นำเสรี นำชัยมา คนเท่ากัน เธอเท่าฉัน หงส์เท่ากา หยุดฆ่าฟัน เริ่มแบ่งปัน ไม่โกงกิน ฝันสลาย เจอทางตัน ระหว่างทาง โลกไม่งาม รุ้งไม่ใส ดุจดังฝัน มิตรฟาดฟัน เพื่อนแทงหลัง แย่งเด่นดัง ไฟอุดมการณ์ ใกล้มอดแสง ก่อนเส้นชัย ขอปลุกปลอบ สหายรัก ผู้สับสน … Continue reading

Posted in ประชาธิปไตยแบบไทยๆ | Leave a comment

“ประเทศไทยโชคดีที่มีในหลวง แต่โชคร้ายที่มีประชาธิปไตย”

โดย จรรยา ยิ้มประเสริฐ 9 พฤศจิกายน 2554 วันนี้มีประเด็นให้นำมา แตกหน่อ และนำเสนอเพื่อการถกเถียงอีกประเด็น คือ การตีความลัทธิการเมืองต่างๆ ที่ถกเถียงกันใต้ภาพ “ประเทศไทยโชคดีที่มีในหลวง แต่โชคร้ายที่มีประชาธิปไตย” ทำให้นึกย้อนไปยังคำกล่าวที่มีชื่อเสียงมากของอดีตประธานาธิบดีแม็คซิโก Porfirio Diaz (1876-1911) ที่ว่า “Poor Mexico, So Far From God, So Close To The United States” หมายความว่า “ประเทศแมกซิโกที่น่าสงสาร อยู่ห่างไกลจากประเจ้าเหลือเกิน แต่อยู่ใกล้อเมริกาเกินไป” ซึ่งเป็นคำกล่าวที่ขบวนการประชาชนในลาตินอเมริกานำมากล่าวถึงกันอยู่เสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่ประท้วงการทำข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ของประเทศลาตินอเมริกากับสหรัฐอเมริกา พอมานึกถึงสลิ่มที่พูดประโยคนี้  … Continue reading

Posted in ประชาธิปไตยแบบไทยๆ | Leave a comment

ตรรกะสลิ่มกับประชาธิปไตยแบบไทยๆ

โดย จรรยา ยิ้มประเสริฐ 8 พฤศจิกายน 2554 ขอ นำประเด็นที่โพสต์ที่เฟสบุ๊ควันนี้ มารวบรวม ร้อยเรียงใหม่ เพื่อการทำความเข้าใจอย่างง่ายๆ เรื่องความสับสนเกี่ยวกับประชาธิปไตยในประเทศไทย ก่อนอื่นมีน้องที่น่ารักคนหนึ่งเตือนความจำว่า วันนี้( 8พฤศจิกายน 2490) เมื่อ 64 ปีที่แล้ว ทหารและรอยัลลิสต์ ออกหน้าโดย พล.ท.ผิน ชุณหะวัณ ได้ร่วมกันทำรัฐประหารโค่นรัฐบาลคณะราษฎร และนำสู่การสิ้นสุดของประชาธิปไตยโดยประชาชน หลังจากที่ได้พยายามประคับประคองมาได้ 15 ปี นับตั้งแต่ 24 มิถุนายน 2475 และเป็นจุดเริ่มต้นของการเมือง “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในวิถีสมบูรณาญาสิทธิราชย์” ที่ดำรงอยู่มาจนถึงปัจจบุัน การก่อเกิดพรรคประชาธิปัตย์เพื่อปกป้องชนชั้นสูง ในปี 2489 เช่นกัน ม.ร.ว. … Continue reading

Posted in ประชาธิปไตยแบบไทยๆ | Leave a comment

ภาพชุด “เบื้องหลังวิกฤติประเทศไทย” อีกหนึ่งเครื่องมือเพื่อคนตาสว่าง

โดย จรรยา ยิ้มประเสริฐ 21 เมษายน 2554 สำหรับ คนไกลบ้านที่ไม่สามารถเล่นสงกรานต์ที่เมืองไทยได้ ทำได้ดีที่สุดคือการวิเคราะห์ ขีด เขียน ด้วยความหวังว่า การเป็นอีกหนึ่งเสียงเพื่อนำเสนอบทวิเคราะห์การเมืองไทย และนำเสนอต่อทั้งคนไทยและคนต่างชาติ อาจจะเป็นมีส่วนบ้างช่วยให้การเปลี่ยนผ่านการเมืองไทยสู่ประชาธิปไตยประชาชน เป็นไปได้โดยไม่รุนแรง และชนชั้นสูงที่ครองอำนาจมาอย่างยาวนาน ยอมลงจากอำนาจแต่โดยดี และประเทศจะได้เดินหน้าไปสู่เส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง เสียที ชุดนำเสนอ “เบื้องหลังวิกฤติประเทศไทย” นี้เป็นอีกหนึ่งความพยายามที่จะนำเสนอปัญหาเมืองไทยที่ซับซ้อน และวุ่นวายให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งได้พัฒนาปรับปรุง และแปลเป็นภาษาไทยจากภาษาอังกฤษที่นำเสนอครั้งแรกที่ฟินแลนด์เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2554 การนำเสนอชุดนี้อาจจะดูซับซ้อนในบางช่วง แต่เพื่อการนำเสนอภาพองค์รวมของปัญหาเมืองไทยที่สะสมมาอย่างยาวนาน รวมทั้งผลกระทบจากแผนพัฒนาประเทศตามวิถี “ทุนนิยม” ตามก้นอเมริกา พิ่เบิ้ม นับตั้งแต่ปลายทศวรรษ 2490 เป็นต้นมา โดยไม่ได้ใตร่ตรองให้รอบคอบ ถึงจุดแข็งและความหลากหลายของประเทศ … Continue reading

Posted in ประชาธิปไตยแบบไทยๆ | Leave a comment

เพื่อร่วมรำลึกวันจักรี: ย้อนประวัติศาสตร์สมบูรณาญาสิทธิราชย์ด้วยสายตาของไพร่

โดย จรรยา ยิ้มประเสริฐ 6 เมษายน 2555 บทความนี้เขียนเผยแพร่ครั้งแรก 6 เมษายน 2554 แต่ขอนำมาเผยแพร่ในปีนี้อีกรอบ 6 เมษายน 2555 นี้ เป็นวันครบรอบ 230 ปี แห่งราชวงศ์จักรี เป็นวันสถาปนาปฐมบรมราชาแห่งราชวงศ์จักรี ตามที่เราท่านได้ทราบกันดีอยู่แล้วว่า เกิดขึ้นในวันเดียวกันหลังจากที่เจ้าพระยาจักรีทำรัฐประหารและประหารชีวิตพระเจ้ากรุงธนบุรี พระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมทั้งครอบครัว และขุนนางที่จงรักภักดีทั้งหลาย การโค่นราชวงศ์หนึ่งแล้วตั้งราชวงศ์ใหม่เกิดขึ้นตลอดประวัติศาสตร์การเมืองไทยในยุคสมัยสมบูรณาณาสิทธิราชย์ และราชวงศ์จักรีก็ไม่ได้มีประวัติแห่งการก่อกำเนิดที่แตกต่างจากราชวงศ์อื่นๆ เช่นกัน ดังนั้นในการร่วมรำลึกวันจักรี ในฐานะประชาชน เราควรร่วมรำลึกอย่างมีสติ ด้วยการพยายามเข้าใจวิถีคิดและจิตวิทยาการเมืองแห่งราชวงศ์จักรี เพื่อสืบสานและรักษาอำนาจให้คงอยู่คู่ฟ้า ราชวงศ์จักรีได้สืบทอดแนวคิดและจิตวิทยาการบริหารบ้านเมืองตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาจากราชอาญาจักรอยุธยา และราชอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายในอดีต และปฏิบัติตาม “โองการสวรรค์” ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน วิถีการรักษาอำนาจสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มักอิงแอบแนบชิดกับนายทหารเสนาบดี … Continue reading

Posted in ประชาธิปไตยแบบไทยๆ | Leave a comment

ทำไมข้าพเจ้าจึงปฏิเสธการรัฐประหาร ไม่ว่าจะอ้างว่ากระทำในนามใดก็ตาม?

จรรยา ยิ้มประเสริฐ กลุ่มแอ็คชั่นเพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทย บทความช้ินนี้เขียนขึ้นหลังจากการประกาศคณะรัฐบาลแต่งตั้งของรัฐบาลองคมนตรีพลเอก สุรยุทธ จุลานนท์ ในเดือนตุลาคม 2549 ข้าพเจ้าเห็นว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจหลายประการ และในสภาวะการอึมครึมของกระแสปฏิวัติที่ฮึ่มๆ กันอยู่ตอนนี้  จึงขอนำมาข้อเขียนนี้มาเผยแพร่อีกครั้งเพื่อย้ำเตือนสังคมไทยว่า ทำไมพวกเราต้องปฏิเสธการทำรัฐประหารในทุกรูปแบบ พร้อมทั้งปฎิเสธรัฐบาลพระราชทานและรัฐบาลที่มาจากคณะรัฐประหาร และร่วมกันประกาศหนักแน่นว่าไม่เอารัฐประหาร ไม่ว่าจะอ้างว่ากระทำในนามใดก็ตาม สิ่ง ที่ประเทศไทยต้องการมากที่สุดในยามนี้ คือการปฏิวัติประชาธิปไตยโดยประชาชน ทั้งนี้ทหารที่รักประชาธิปไตยต้องช่วยประชาชน เพื่อให้การปฏิวัติประชาธิปไตยในประเทศไทยสำเร็จได้เสียทีหลังจากความพยายาม มากว่า 100 ปี นับตั้งแต่การลุกขึ้นสู้ของกลุ่มทหารหนุ่มใน ร.ศ. 130 โดยทำหน้าที่ควบคุมกองกำลังรักษาพระองค์  และกองกำลังที่เคยออกมาสังหารประชาชน ไม่ให้ออกมาใช้กำลังสังหารประชาชนที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องประชาธิปไตยได้อีก และให้ประชาชนให้พลังของประชาชนนำประชาธิปไตยมาสู่ประเทศไทยให้สำเร็จให้จงได้ ย้ำอีกครั้งว่า “ทหารห้ามยุ่งการเมือง” และ “ขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่า เราไม่ยอมรับการปฏิวัติ ยึดอำนาจโทยทหาร” —————- ชื่อบทความเดิม “สรุปที่มาและอายุของคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งทั้ง … Continue reading

Posted in ประชาธิปไตยแบบไทยๆ | Leave a comment

ไม้ขีดก้านเดียวที่ปลี่ยนสังคมเกาหลี

ดาวโลดหนังสือ ไม้ขีดก้านเดียวที่เปลี่ยนสังคมเกาหลี เกาหลีเปลี่ยนแล้ว เมืองไทยทราบแล้วเปลี่ยน? จรรยา ยิ้มประเสริฐ (ข้าพเจ้าพยายามเขียนเท่าที่สติปัญญาอันน้อยนิดของข้าพเจ้าจะพอสรุปออกมาได้ เนื่องเพราะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการเมืองเกาหลี ถ้ามีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนประการใด ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย) >1000+6+1+2+1+77+41+48+91+????? 50 ปีแห่งการปลดแอกเผด็จการทหารในการเมืองของประเทศเกาหลีใต้ โดยพลังประชาชน → 2491-2500 ผ่าเกาหลีที่เส้นขนานที่ 38 เป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ เกาหลีใต้โหมโครงการล้างสมอง “สงครามจิตวิทยาต้านคอมมิวนิสต์” → 2503 ทศวรรษแห่งขบวนการนักศึกษาเพื่อขับไล่เผด็จการ → 2513 ทศวรรษแห่งการต่อสู้ของกรรมกรโรงงานนรก การประท้วงของชุน เต-อิล → 2522 การประท้วงของภาคประชาชน ต่อรัฐประหาร ประท้วงกฎอัยการศึกของรัฐบาลชุน ดู-วาน และโร แต-วู → … Continue reading

Posted in ประชาธิปไตยแบบไทยๆ | Leave a comment

รายงานเสวนา: สถาบันกษัตริย์ – รัฐธรรมนูญ – ประชาธิปไตย ตอนที่ 4

ที่มา ประชาไท Fri, 2010-12-17 23:19 วรเจตน์ ภาคีรัตน์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มนิติราษฎร์ นำเสนอปัญหาหมวดสถาบันกษัตริย์ในรัฐธรรมนูญที่ไม่มีใครกล้าแตะ ระบุเป็นแก่นแกนที่สังคมไทยต้องถกเถียงกำหนดขอบเขตให้ชัด สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย พร้อมยกหลากตัวอย่างรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ วอนสื่อทำให้เป็นประเด็นสาธารณะถกเถียงอย่างมีเหตุผล หยุดป้ายสีไม่มีใครเสนอระบอบสาธารณรัฐ กลุ่มนิติราษฏร์ (นิติศาสตร์เพื่อราษฏร) จัดอภิปรายเรื่อง “สถาบันกษัตริย์ – รัฐธรรมนูญ – ประชาธิปไตย” ในวันศุกร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ห้อง แอลที ๑ วิทยากรผู้เข้าร่วมอภิปรายประกอบด้วย สุธาชัย … Continue reading

Posted in ประชาธิปไตยแบบไทยๆ | Leave a comment

รายงานเสวนา: “สถาบันกษัตริย์ – รัฐธรรมนูญ – ประชาธิปไตย” ตอนที่ 3

ที่มา ประชาไท Wed, 2010-12-15 17:25 สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: “มีแต่การอภิปรายปัญหาเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาเท่านั้น เราถึงจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ในที่สุดแล้วจะลงเอยด้วยความรุนแรง ด้วยการนองเลือด เราต้องพูดกันตรงๆ ว่า สถาบันกษัตริย์ดำรงอยู่ในอำนาจและสถานะแบบปัจจุบันนี้ไม่ได้…ต้องเปลี่ยน” กลุ่มนิติราษฏร์ (นิติศาสตร์เพื่อราษฏร) จัดอภิปรายเรื่อง “สถาบันกษัตริย์ – รัฐธรรมนูญ – ประชาธิปไตย” ในวันศุกร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ห้อง แอลที ๑ วิทยากร ผู้เข้าร่วมอภิปรายประกอบด้วย … Continue reading

Posted in ประชาธิปไตยแบบไทยๆ | Leave a comment

รายงานเสวนา: “สถาบันกษัตริย์ – รัฐธรรมนูญ – ประชาธิปไตย” ตอนที่ 2

ที่มา ประชาไท Mon, 2010-12-13 12:05 สุธา ชัย ยิ้มประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิพากษ์สถานะ บทบาท และพระราชอำนาจกษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญภายใต้ ระบอบการปกครองของไทยที่เรียกว่า “ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” กลุ่มนิติราษฏร์ (นิติศาสตร์เพื่อราษฏร) จัดอภิปรายเรื่อง “สถาบันกษัตริย์ – รัฐธรรมนูญ – ประชาธิปไตย” ในวันศุกร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ห้อง แอลที ๑ วิทยากร ผู้เข้าร่วมอภิปรายประกอบด้วย … Continue reading

Posted in ประชาธิปไตยแบบไทยๆ | Leave a comment

รายงานเสวนา: “สถาบันกษัตริย์ – รัฐธรรมนูญ – ประชาธิปไตย” ตอนที่ 1

ประชาไท, Sat, 2010-12-11 21:38 ณัฐพล ใจจริง อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาอภิปรายการปรับตัวของสถาบันกษัตริย์จาก สมบูรณาญาสิทธิ์สู่ระบอบประชาธิปไตยที่กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ ภายใต้โครงเรื่องนิทานแจ๊คกับยักษ์ และเทพปกรณัมว่าด้วยกล่องแพนโดร่า กลุ่มนิติราษฏร์ (นิติศาสตร์เพื่อราษฏร) จัดอภิปรายเรื่อง “สถาบันกษัตริย์ – รัฐธรรมนูญ – ประชาธิปไตย” ในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2553 เวลา 13.00 – ๑16.00 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ห้อง แอลที 1 และ แอลที 2 วิทยากรผู้เข้าร่วมอภิปรายประกอบด้วย สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, สมศักดิ์ … Continue reading

Posted in ประชาธิปไตยแบบไทยๆ | Leave a comment

ถ้าไม่มีประชาธิปไตย เราจะไม่สามารถรับมือวิกฤติโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน

จรรยา ยิ้มประเสริฐ กลุ่มแอ็คชั่นเพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทย 29 ตุลาคม 2553 ประเทศอังกฤษมีสถานีเก็บเมล็ดพันธ์ุและสะสมเมล็ดพันธุ์จากทั่วโลกได้สี่ล้านชนิด  นรเวย์ตามมาด้วยการเปิดโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์เมื่อปี 2551 วางเป้าเก็บเมล็ดพันธุ์ทั่วโลกได้หลายล้านชนิดเช่นกัน ถ้าโลกเผชิญวิกฤติร้ายแรงหรือล่มสลาย จะได้เอาเมล็ดพันธุ์มาฟื้นโลกได้ บางประเทศเริ่มตุ้นอาหารเลี้ยงประชากรทั้งประเทศให้อยู่ได้้มากกว่าหนึ่งปีในยามโลกวิกฤติ รัฐบาลในยุโรปอัดฉีดงบสนับสนุนและงบวิจัยพลังงานในรูปแบบอื่นๆ มากขึ้นทั้งจากแสงอาทิตย์ พลังลม คลื่นมหาสมุทร การดึงความร้อนจากใต้ดินมาใช้  รวมทั้งพลังงานจากชีวภาพ  (ไทยยังสู้กับชาวบ้านเรื่องพลังงานถ่านหินและนิวเคลียร์อยู่ไม่เลิก) เกือบทุกรัฐบาลในประเทศเขตหนาวส่งเสริมและอุดหนุดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและที่อยู่อาศัยที่ประหยัดพลังงาน หรือให้สอดประสานกับธรรมชาติ และใช้พลังงานธรรมชาติมาเสริมมากขึ้น ทั้งสร้างบ้านประหยัดพลังงาน เก็บความร้อน และก่อสร้างจากวัสดุริไซเคิล รวมทั้งจัดตั้งระบบรีไซเคิลครบวงจรทั้งเรื่องการจัดการน้ำทิ้ง ส้วมแห้ง และเทคโนโลยีไม่สร้างมลภาวะซ้ำเติมต่อโลกมากขึ้น หลายประเทศตอนนี้มุ่งเน้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศให้แข็งแกร่ง  อัดฉีดงบทางการศึกษา มุ่งสร้างประชากรที่มีคุณภาพสูง ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมการใช้ชีวิตสีเขียว ใช้ชีวิตที่ไม่ทำลายธรรมชาติ และการใช้สินค้าและแลกเปลี่ยนสินค้าภายในประเทศหรือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ปลูกฝังกันตั้งแต่ระดับประถม มัธยม จนถึงมหาวิทยาลัย (โดยไม่ต้องใส่เครื่องแบบ … Continue reading

Posted in ประชาธิปไตยแบบไทยๆ | Leave a comment

ประชาธิปไตยเคมี VS ประชาธิปไตยอินทรีย์ (บทความชุดทางออกวิกฤตการเมืองไทย ตอนที่ 2

สัมภาษณ์ และเรียบเรียงโดย สิริลักษณ์ ศรีประสิทธิ์ กันยายน 08, 2008 ความ ย่อ : บทสัมภาษณ์ จรรยา ยิ้มประเสริฐ โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย กล่าวถึงการต่อสู้ของภาคประชาชนรากหญ้าที่แตกต่างจากการต่อสู้ทางการเมือง ของชนชั้นกลาง และการตีความหมายประชาธิปไตยที่มีความหลากหลาย และยั่งยืน อยู่รวมกันได้แบบเกื้อกูลกันเป็นองค์รวม มากกว่าการปะทะต่อสู้กันในระยะสั้นเพียงเท่านั้น บทสัมภาษณ์ จรรยา ยิ้มประเสริฐ โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย จรรยา ยิ้มประเสริฐ : สถานการณ์การเมืองไทยในขณะนี้ อยู่ในภาวะที่ค่อนข้างเครียด และเป็นที่น่าวิตกเพราะทำให้เราเห็นว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ไม่ได้พูดคุยกัน มากนักเลย ถึงความเข้าใจต่อหลักการทางประชาธิปไตย อีกทั้งสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี้ยังเป็นการทำลายภาพของการต่อสู้ภาคประชาชน รากหญ้าที่แท้จริงต่อไปในอนาคต เพราะการต่อสู้โดยกลุ่มประชาชนจำนวน มากที่เห็นอยู่นี้ ถูกนำมาใช้โดยคนชนชั้นกลาง ที่ทำให้ขบวนการต่อสู้นั้นดูน่าสนใจ ใช้หลักการประชาสัมพันธ์ มีการใช้ภาพที่ทำให้สังคมรู้สึกอ่อนไหวทั้งหมดเลย … Continue reading

Posted in ประชาธิปไตยแบบไทยๆ | Leave a comment

ประชาธิปไตยติดลบใต้ร่มพระบารมี

จรรยา ยิ้มประเสริฐ กลุ่มแอ็คชั่นเพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทย(Action for People’s Democracy in Thailand) 27 กันยายน 2553 หลังเหตุการณ์สลายคนเสื้อแดงเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พร้อมกับการทำลายสถิติการยิง ประชาชนตายบนท้องถนนมากที่สุดถึง 88 คน และบาดเจ็บร่วม 2,000 คน รวมทั้งการทำให้กรุงเทพฯ คลุ้งไปด้วยควันไฟพวยพุ่งจากใจกลางเมืองหลวง ตามมาด้วยภาพทีวีฉายให้เห็นน้ำตาของคนเมืองที่หลั่งไหลให้กับตึกที่ถูกเผา การเรียกร้องความเชื่อมั่นประเทศไทยคืนมา การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง และข้อเสนอเพื่อการปรองดองแห่งชาติ ทั้งนี้ บทความและบทวิจารณ์ส่วนใหญ่ต่างพุ่งเป้าไปที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร และแกนนำคนเสื้อแดงต่อการนำการต่อสู้ของคนเสื้อแดง ‘แพ้’ และ ข้อถกเถียงเรื่อง ถ้ายอมลงในข้อเสนอเลือกตั้ง 14 พฤศจิกายน ก็อาจจะไม่เกิดการสูญเสียชีวิตและการเผาบ้านเผาเมือง วิพากษ์การวิเคราะห์การเมือง ‘บนลงล่าง’ เมื่ออ่านการวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการฝ่ายขวา ของพรรคประชาธิปัตย์และของชนชั้นสูง … Continue reading

Posted in ประชาธิปไตยแบบไทยๆ | Leave a comment

ไพร่สู้: บนเส้นทาง 78 ปี ประชาธิปไตย

จรรยา ยิ้มประเสริฐ ดาวโลดฉบับหนังสือ PDF เกริ่นนำ เมษายน 2553 เมื่อเดือนเมษายน 2552 ผู้เขียนได้เขียนในบทส่งท้ายไว้ว่า “ในศตวรรษที่ 21 “เสถียรภาพ” รออยู่ที่ตรงด้านหน้าของประตูนั่นเอง ซึ่งเรียกกันว่าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รัฐบาลของอภิสิทธิ์ไม่สามารถกระทำในสิ่งที่สุภาษิตไทยเรียกว่า “ปิดฟ้าด้วยฝ่ามือ” เป็นเรื่องที่ไม่นอกเหนือความคาดเดา หลังจากอภิสิทธิ์ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนธันวาคม 2551 แม้จะเผชิญกับการประท้วงมาอย่างต่อเนื่องของคลืนมหาชนกว่าครึ่งล้านในปี 2552 และร่วมล้านคนในปี 2553 แต่รัฐบาลอภิสิทธ์ิก็ไม่ยอมยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามเสียงเรียก ร้องของมหาประชาชน ผู้เขียนได้เชียนไว้ว่า “อภิสิทธิ์และพวกชนชั้นสูงทั้งหลายกำลังซื้อเวลา เพราะมีความเชื่อว่า ยิ่งเวลาเนิ่นนานออกไปได้นานเท่าใด เสียงของผู้ประท้วงก็จะยิ่งอ่อนล้าและแผ่วเบาลงไปมากขึ้นเรื่อยๆ เท่านั้น” แต่เหตุการณ์ตั้งแต่ 14 มีนาคม 2553 เป็นต้นมา แสดงให้เห็นว่า ความคิดความเชื่อของอภิสิทธิ์และชนชั้นสูงที่ว่า ประชาชนจะสู้ไม่ได้นานและจะเหนื่อยล้าล่าถอยกันไปเองนั้นท่าจะไม่จริงเสีย … Continue reading

Posted in ประชาธิปไตยแบบไทยๆ | 1 Comment

ประกาศคณะราษฎร

ราษฎรทั้งหลาย เมื่อกษัตริย์องค์นี้ได้ครองราชย์สมบัติสืบต่อจากพระเชษฐานั้น ในชั้นต้นราษฎรบางคนได้หวังกันว่ากษัตริย์องค์ใหม่นี้จะปกครองราษฎรให้ ร่มเย็น แต่การณ์ก็หาได้เป็นไปตามที่คิดหวังกันไม่ กษัตริย์คงทรงอำนาจอยู่เหนือกฎหมายเดิม ทรงแต่งตั้งญาติวงศ์และคนสอพลอไร้คุณความรู้ให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญๆ ไม่ทรงฟังเสียงราษฎร ปล่อยให้ข้าราชการใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริต มีการรับสินบนในการก่อสร้างและการซื้อของใช้ในราชการ หากำไรในการเปลี่ยนเงิน ผลาญเงินของประเทศ ยกพวกเจ้าขึ้นให้สิทธิพิเศษมากกว่าราษฎร กดขี่ข่มเหงราษฎร ปกครองโดยขาดหลักวิชา ปล่อยให้บ้านเมืองเป็นไปตามยถากรรม ดังที่จะเห็นได้จากความตกต่ำในทางเศรษฐกิจและความฝืดเคืองในการทำมาหากิน ซึ่งพวกราษฎรได้รู้กันอยู่โดยทั่วไปแล้ว รัฐบาลของกษัตริย์เหนือกฎหมายมิสามารถแก้ไขให้ฟื้นขึ้นได้ การที่แก้ไขไม่ได้ก็เพราะรัฐบาลของกษัตริย์มิได้ปกครองประเทศเพื่อราษฎร ตามที่รัฐบาลอื่นๆ ได้กระทำกัน รัฐบาลของกษัตริย์ได้ถือเอาราษฎรเป็นทาส (ซึ่งเรียกว่าไพร่บ้าง ข้าบ้าง) เป็นสัตว์เดียรัจฉาน ไม่นึกว่าเป็นมนุษย์ เหตุฉะนั้น แทนที่จะช่วยราษฎร กลับพากันทำนาบนหลังราษฎร จะเห็นได้ว่า ภาษีอากรที่บีบคั้นเอาจากราษฎรนั้น กษัตริย์ได้หักเอาไว้ใช้ปีหนึ่งเป็นจำนวนหลายล้าน ส่วนราษฎรสิ กว่าจะหาได้แม้แต่เล็กน้อย เลือดตาแทบกระเด็น ถึงคราวเสียเงินราชการหรือภาษีใดๆ ถ้าไม่มีเงินรัฐบาลก็ยึดทรัพย์หรือใช้งานโยธา แต่พวกเจ้ากลับนอนกินกันเป็นสุข ไม่มีประเทศใดในโลกจะให้เงินเจ้ามากเช่นนี้ … Continue reading

Posted in ประชาธิปไตยแบบไทยๆ, รณรงค์ยกเลิกมาตรา 112 ปล่อยนักโทษการเมืองและนักโทษคดีหมิ่นฯ | Leave a comment

ทำไมถึงไม่รักในหลวง

นับตั้งแต่รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 เป็นต้นมา คำว่า ‘รักในหลวง’ โถมกระหน่ำเข้ามาปะทะสายตาข้าพเจ้าอยู่ตลอดเวลา ในทุกด้าน ทั้งสายรัดข้อมือ เสื้อยึด สติกเกอร์รถยนต์ โปสเตอร์ ในธงและป้ายผ้า จากวิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เนต รวมทั้งบิลบอร์ดไปจนถึงหน้าโรงงาน เกือบทุกสะพานลอย ตลอดจนสี่แยกไฟแดง รัฐบาลใช้งบประมาณจากภาษีจำนวนมากเพื่อโหมประชาสัมพันธ์คำนี้จนมันมาละเลง เละตุ้มเป๊ะบนใบหน้าของเรา คนที่ต่างประเทศถามข้าพเจ้า “จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่รักในหลวง?” ทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่แสดงอาการรับไม่ได้และโกรธกริ้วต่อการกระทำของ รัฐบาลที่ละลายเงินภาษีไปกับการพยายามคุมความคิดของคนไม่ให้มีความคิดเห็นที่แตกต่างในเรื่องนี้ ต่างก็ต้องเผชิญกับการถูกคุกคาม ข่มขู่ จับกุมและถูกทรมาน ชื่อของบทความครั้งนี้จึงตั้งขึ้นมาเพื่อเตือนความจำคนในประเทศไทยและจากทั่วโลกว่า มันไม่มีกฎหมาย และไม่มีทางที่จะมีกฎหมายใดสามารถระบุว่าประชาชนจะต้องรักในหลวง ประชาชนทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะพูดได้อย่างเปิดเผยว่าเรารักหรือไม่รัก ในหลวง การกระทำใดๆ อันเป็นการริดดรอน หรือคุกคามซึ่งสิทธิ เสรีภาพ ชีวิตและทรัพย์สิน ของบุคคลที่พูดว่าไม่รักในหลวง … Continue reading

Posted in ประชาธิปไตยแบบไทยๆ | Comments Off