Category Archives: บทความจากสื่ออื่นๆ

บทสัมภาษณ์ ‘วรเจตน์ ภาคีรัตน์’ 112 กับความหมายในวงเล็บ (ที่เงียบจนแสบแก้วหู)

โดย สันติสุข กาญจนประกร / อภิรดา มีเดช นิตยสาร Way กรกฎาคม 2554 ที่มา ประชาไท 7 ธันวาคม 2554 อ่านอีกครั้งบทสัมภาษณ์จาก นิตยสาร Way ก.ค. 54 “มาตรา 112 ไม่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย เพราะกำหนดโทษเกินสมควรกว่าเหตุ คุณเปิดโอกาสให้ใช้ตัวกฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมือง” “สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องอนุวัตให้สอดคล้องกับระบอบการปกครอง เราอยู่ในระบอบการปกครองประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญก็บัญญัติไว้ชัดเจนว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย” “มาตรา 112 ไม่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย เพราะกำหนดโทษเกินสมควรกว่าเหตุ คุณเปิดโอกาสให้ใช้ตัวกฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมือง” “ใครที่เสนอเรื่อง 112 เป็นพวกมีปัญหากับสถาบัน เป็นพวกไม่เอาเจ้า ล้มเจ้า ความคิดอย่างนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน … Continue reading

Posted in บทความจากสื่ออื่นๆ | Leave a comment

บทสัมภาษณ์คุณจรรยา ยิ้มประเสริฐ ฝรั่งฟังแล้วหูผึ่ง

ที่มา ไทยอีนิวส์ วันพุธ, กันยายน 14, 2011 ถ้า เราได้ดูในประวัติศาสตร์ของประเทศพม่า ซึ่งตอนนี้เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้วที่มีการต่อสู้กันอยู่ ประเทศไทยก็เป็นการพิสูจน์อีกเหมือนกันที่เป็นเวลา 5 ปีแล้วในตอนนี้ และพวกเขา (ประชาชน) ก็ยังดิ้นรนขวนขวายอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลง ความจริงจังในเรื่องเหล่านี้อยู่ที่นั่น และชาวโลกก็ไม่ควรที่จะเพิกเฉยกับเรื่องนี้เลย ชาวโลกก็ควรที่จะให้ความสนใจมากขึ้นกับคนไทยผู้ที่ยังดิ้นรนขวนขวาย ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังเสียที ที่มา เว็บไซต์ Thaipoliticalprisoners แปลโดย: ดวงจำปา เว็บไซต์ Internet Freedom หมายเหตุไทยอีนิวส์: เราได้เซ็นเซอร์บางข้อความที่ละเอียดอ่อนกับกฎหมายไทยบางมาตรา หมายเหตุคุณจรรยา ได้ส่งบทสัมภาษณ์ฉบับแก้ไขเล็กน้อยมาให้ไทยอีนิวส์ ขอ ขอบพระคุณความพยายามของผู้รายงานข่าว คุณมาร์ค ทิว์เฟิล, เวปไซค์ของ PPT จึงสามารถนำเสนอเรื่องราวเป็นภาษาอังกฤษของการสัมภาษณ์ … Continue reading

Posted in บทความจากสื่ออื่นๆ, สื่อ วีดีโอ วิทยุ, แอคชั่นเพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทย | Leave a comment

เปิดตัวเครือข่ายประชาธิปไตย( คปต.) เดินเครื่องยกเลิก112 คืนอิสรภาพสุรชัย+220เหยื่อกฎหมายหมิ่น

ที่มา ไทยอีนิวส์ 5 เมษายน 2554 กว่า 35 กลุ่มประชาธิปไตยทั้งในและต่างประเทศ ได้รวมตัวกันเป็น “เครือข่ายประชาธิปไตย (คปต.)”- Democracy Networks เพื่อทำกิจกรรมรณรงค์ยกเลิกมาตรา 112 และปล่อยผู้ต้องหาจำนวน 220 คน ที่ต้องโทษกฎหมายหมิ่นฯ ให้ได้รับอิสระเสรีภาพหรือการประกันตัว เมื่อ วันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับมาตรา 112 และรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย โดยมีผู้แทนจากหลายกลุ่มทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย กลุ่มเสื้อแดงจากจังหวัดสตูล พัทลุง ราชบุรี สิงห์บุรี นครปฐม ปทุมธานี กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ชลบุรี … Continue reading

Posted in บทความจากสื่ออื่นๆ | Leave a comment

แถลงการณ์ – ข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ ฯลฯ

แถลงการณ์ – ข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ ฯลฯ โดย นิติราษฎร์ โดยตระหนักว่ามนุษย์ ไม่ว่าจะชาติกำเนิดใด ดำรงตำแหน่งสถานะใด ย่อมมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีเสรีภาพ มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน มีเหตุผล มีความสามารถอดทนอดกลั้นต่อความคิดเห็นที่แตกต่าง และในสังคมประชาธิปไตย เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเป็นเสรีภาพที่จะขาดเสียมิได้ หากจะมีการจำกัดเสรีภาพดังกล่าว รัฐต้องกระทำเท่าที่จำเป็น และจะจำกัดจนถึงขนาดกระทบต่อสารัตถะแห่งเสรีภาพนั้นมิได้ … Download ข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ (PDF) // // // // //

Posted in บทความจากสื่ออื่นๆ | Leave a comment

หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ที่ีมา: วารสารฟ้าเดียวกัน ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2551) และเวบไซด์ LM Watch หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ สมชาย ปรีชาศิลปกุล[1] นายประเดิม ดำรงเจริญ นักศึกษารามฯ บรรณาธิการวารสารสัจจธรรม ของ พรรคสัจจธรรม มร. หนึ่งในเหยื่อของการใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมาเป็นเครื่องมือทางการ เมือง เมื่อปี พ.ศ. 2517 อันเป็นเหตุให้เขาต้องติดคุกฟรี ต่อมาศาลพิพากษาว่าเขาบริสุทธิ์ 1. เกริ่นนำ การกระทำความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเป็นประเด็นที่มีความสำคัญต่อสังคม ไทย ดังจะเห็นได้ว่ามีการกล่าวหาและดำเนินคดีกับบุคคลต่างๆ เกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงเวลาที่มีความขัดแย้งทางการเมืองสูง … Continue reading

Posted in บทความจากสื่ออื่นๆ | Leave a comment

นิติราษฎร์ ฉบับ16: ปัญหากฎหมายหมิ่นพระมหากษัตริย์ ข้อเสนอการรณรงค์ยกเลิก ม.112

ที่มา ประชาไท 13 มีนาคม 2554 โดยนิติราษฎร์ ฉบับที่ 16 (วรเจตน์ ภาคีรัตน์) ปัญหาของกฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ ในห้วงเวลาที่ผ่านมา ดูเหมือนว่าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 คือ ความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เริ่มจะได้รับความสนใจจากสาธารณชนในวงกว้าง ทั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพราะสถิติการจับกุมดำเนินคดีกับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่า กระทำความผิดฐานนี้จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและในหลายกรณีผู้ที่ถูก กล่าวหาเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาเท่านั้น แต่เพราะความลึกลับของการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในลักษณะเช่นนี้ ประกอบกับความพยายามของหน่วยงานของรัฐที่เริ่มให้ความหมายใหม่ของความผิดฐาน นี้ว่าเป็นความผิดฐานล้มเจ้าด้วย ความสนใจของสาธารณชนที่มีต่อเรื่องนี้จะเห็นได้จากความเคลื่อนไหวในการ รณรงค์ให้ยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 มีข้อสังเกตว่าเรื่องราวที่เริ่มอึกทึกกึกก้องนี้ดำเนินคู่ขนานไปกับความ เงียบงันของวงวิชาการนิติศาสตร์ เหมือนกับเรื่องครึกโครมอื้อฉาวอีกหลายเรื่องของกระบวนการยุติธรรมในห้วง เวลาที่ผ่านมา… ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 … Continue reading

Posted in บทความจากสื่ออื่นๆ, รณรงค์ยกเลิกมาตรา 112 ปล่อยนักโทษการเมืองและนักโทษคดีหมิ่นฯ | Leave a comment

สัมภาษณ์ จรรยา ยิ้มประเสริฐ: จากวิกฤติการเมือง-วิกฤติภัยธรรมชาติ อะไรคือทางออก?

สัมภาษณ์ จรรยา ยิ้มประเสริฐ: จากวิกฤติการเมือง-วิกฤติภัยธรรมชาติ อะไรคือทางออก? Thu, 2010-10-28 19:18 กันยา พฤกษ์ สัมภาษณ์และเรียบเรียง ท่ามกลางวิกฤตทางการเมือง และวิกฤตภัยธรรมชาติที่ถาโถมประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ การเปิดพื้นที่ให้เกิดการพูดคุย แลกเปลี่ยนถกเถียง ถึงสภาพการณ์ปัจจุบัน แนวทางแก้ไขและทางออกในสังคมเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในครั้งนี้ ผู้เขียนได้มีโอกาสสัมภาษณ์ จรรยา ยิ้มประเสริฐ นักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวที่คลุกคลีและทำงานในขบวนการเรียกร้องสิทธิเพื่อ แรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ และต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในประเทศมานานกว่า 20 ปี อีกทั้งเป็นเจ้าของงานเขียน เรื่อง “ไพร่สู้: บนเส้นทาง 78 ปี ประชาธิปไตย (2475-2553) หรือ Voter’s Uprising” และผู้จัดทำการลงรายชื่อเรียกร้องสหประชาชาติในช่วงการปราบปรามเมื่อเดือน พฤษภาคม รวมถึงเจ้าของเว็บบล็อกและเว็บไซต์ Time … Continue reading

Posted in บทความจากสื่ออื่นๆ | Leave a comment

บทสัมภาษณ์ผู้ลี้ภัยทางการเมืองชาวไทยในประเทศสหราชอาณาจักร

โดยแอนดรูว์ สปูนเนอร์ ช่วง ต้นเดือนนี้ ผมมีโอกาสได้พบกับสตรีชาวไทยท่านหนึ่งที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งถิ่นฐานในประเทศสหราชอาณาจักรเพราะได้รับการรับรองสถานะผู้ลี้ภัย เธอพำนักอยู่ในบ้านซึ่งตั้งอยู่ในเมืองแบบอังกฤษอันเรียบง่าน  “ตาล” (นามสมมุติ เนื่องจากเหตุผลของความปลอดภัย) พยายามอดทนกับคำข่มขู่จากคนที่เธอแน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มหัวรุนแรงฝ่าย ขวาอย่างพันธมิตร และทำให้เธอรู้สึกจำเป็นที่จะต้องหลบหนีออกจากประเทศไทยและแสวงหาสถานภาพผู้ ลี้ภัยจากประเทศอื่น เจ้าหน้าที่รัฐอังกฤษได้รับรองสถานภาพของเธอ (เจ้าหน้าที่รัฐอังกฤษจะรับรองสถานภาพผู้ลี้ภัยก็ต่อเมื่อมีหลักฐานชัดเจนเท่านั้น) ในปัจจุบันเธอได้รับสิทธิให้อาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษ 5 ปี (หลังจากนั้นสามารถยื่นขอสถานภาพพลเมืองได้) ผู้อ่านจะต้องไม่ลืมว่า ในขณะที่รัฐบาลไทยพยายามกำจัดคนเสื้อแดงอย่างอำมหิต แต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลไทยกลับไม่ลงโทษกลุ่มฝ่ายขวาหัวรุนแรงกลุ่มพันธมิตร และผู้สนับสนุนจากการกระทำของกลุ่มคนเหล่านี้เลย ดูราวกับว่ากลุ่มพันธมิตรและผู้สนับสนุนสามารถก่อความรนแรงหรือขู่กรรโชก ผู้คนได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนั้น ซึ่งทำให้เกิดคำถามตามมาว่า กลุ่มหัวรุนแรงพันธมิตรกระทำการดังกล่าวในนามของกลุ่มผู้นำที่มีอำนาจหรือ ไม่? หากเป็นเช่นนั้นจริง ประชาชนชาวไทยสามารถคาดหวังความคุ้มครองภายใต้หลักนิติรัฐจากรัฐบาลเมื่อถูกข่มขู่จากกลุ่มพันธมิตรได้หรือไม่? คำตอบเดียวในตอนนี้คือ เจ้าหน้าที่รัฐอังกฤษดูเหมือนจะเห็นด้วยที่ว่ารัฐบาลไทยไม่สามารถทำได้ “ดิฉันเป็นคนไทยและจบปริญญาโทจากมหาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ในปี 2549 หลังจากที่จบการศึกษา ดิฉันได้ทำงานในตำแหน่งนักวิจัยให้กับองค์กรระหว่างประเทศเอ็นจีโอ ดิฉันเดินทางออกจากประเทศไทยในต้นปี … Continue reading

Posted in บทความจากสื่ออื่นๆ, สื่อ วีดีโอ วิทยุ | Leave a comment

ข้อเสนอ 8 ข้อ เพื่อการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ และคำประกาศ “ขบวนการล้ม [ - - - ] เจ้า”

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล Posted 23 January 2010 – 06:58 AM ชุมชนคนเหมือนกัน ปฏิบัติตาม 8 ข้อนี้ ผลลัพท์ ไม่ใช่การล้มสถาบันกษัตริย์ แต่ทำให้สถาบันฯมีลักษณะเป็นสถาบันฯสมัยใหม่ ในลักษณะไม่ต่างจากยุโรป เช่น สวีเดน, เนเธอร์แลนด์ (ผมตระหนักในความแตกต่างบางอย่างของข้อเสนอนี้ กับยุโรปอยู่ เช่น ผมเข้าใจว่า เรื่องมาตราแบบ รธน. 2475 ในข้อแรก ไม่มีในยุโรปเหมือนกัน แต่นี่เป็นข้อเสนอที่อิงอยู่บนความเฉพาะของไทยทีผ่านมา) 1. ยกเลิก รธน. มาตรา 8 เพิ่มมาตรา ในลักษณะเดียวกับ รธน.27 มิย 2475 … Continue reading

Posted in บทความจากสื่ออื่นๆ | Leave a comment

“4 ปี รัฐประหาร 4 เดือน พฤษภาอำมหิต อนาคตสังคมไทย”

ปิยบุตร แสงกนกกุล Mon, 2010-09-20 03:35 หมายเหตุ 1 บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อประกอบการอภิปรายในหัวข้อ “4 ปี รัฐประหาร 4 เดือน พฤษภาอำมหิต อนาคตสังคมไทย” ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 19 กันยายน 2553 2 ประชาไทคงตัวสะกดและถ้อยคำตามต้นฉบับเดิม เพื่อรักษาอรรถรสในการอ่าน พลเมืองหญิง พลเมืองชายที่เคารพ คณะนิติราษฎร์ – นิติศาสตร์เพื่อราษฎร สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน สื่อมวลชน ตำรวจสันติบาลและเจ้าหน้าที่จาก ศอฉ. ทุกท่าน ผมขอแบ่งหัวข้ออภิปรายเป็น 3 หัวข้อ หัวข้อแรก ความสำเร็จของรัฐประหาร รัฐประหารดำรงและสำเร็จได้อย่างไร … Continue reading

Posted in บทความจากสื่ออื่นๆ | Leave a comment

ไทม์: เพชรซาอุฯสีน้ำเงินที่ถูกขโมย – ยังคงเป็นเรื่องทิ่มแทงใจ

Thailand’s Blue Diamond Heist: Still a Sore Point March 07, 2010 ที่มา – Time By Christopher Shay แปลและเรียบเรียง – แชพเตอร์ ๑๑ เพชรสีน้ำเงิน – เซบาสเตียน คอลิสกี้/ อลามี่ สอง ทศวรรษที่ผ่านมา มีคนสวนชาวไทยได้ปีนหน้าต่างขึ้นชั้นสองของพระราชวังในเจ้าชายแห่ง ซาอุดิอาระเบีย ใช้ไขควงงัดตู้นิรภัย และขโมยเครื่องเพชรน้ำหนักทั้งหมดประมาณ ๙๐ กิโลกรัม อดีตอุปทูตแห่งซาอุฯประจำกรุงเทพกล่าวกับวอชิงตันโพสต์ว่า คนสวนคนนั้นยัด “ทับทิมหลายเม็ดซึ่งมีขนาดเท่าไข่ไก่” ในถุงเครื่องดูดฝุ่น ในถุงนั้นยังมีเพชรน้ำงามแทบจะไม่มีตำหนิขนาดใหญ่สีน้ำเงินรวมอยู่ด้วย เป็นเพชรขนาด … Continue reading

Posted in บทความจากสื่ออื่นๆ | Leave a comment

บทสัมภาษณ์นาย David Streckfuss เรื่องกม.หมิ่น

เมื่อ ไม่นานมานี้นักวิชาการจากขอนแก่นนายเดวิด สตรัคฟัสส์ (David Streckfuss) ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่มีชื่อว่า “Truth on Trial in Thailand: Defamation, treason, and lese-majeste” ซึ่งจักพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Routledge และนี้คือบทสัมภาษณ์ของนายเดวิด สตรัคฟัสส์ ต่อนายประวิทย์ โรจนพฤกษ์ เกี่ยวกับกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและเรื่องอื่นๆ 1. หลายคนที่สนับสนุนกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพกล่าวว่าสถาบันกษัตริย์เป็น สิ่งที่พิเศษดังนั้นกฎหมายนี้จึงมีความจำเป็น คุณคิดอย่างไร คำถามที่ชัดเจนคือ “หากสถาบันกษัตริย์ไทยเป็นที่รักของคนหมู่มาก เหตุใดกฎหมายที่เข้มงวดอย่างมากในประวัติศาสตร์โลกปัจจุบันอย่างกฎหมายหมิ่น จึงมีความจำเป็น?” อาจจะใช่ที่สถาบันเป็นสิ่งพิเศษ ดังนั้นจึงต้องมีกฎหมายมาปกป้อง แต่ในหลายกรณี กฎหมายนี้เป็นอุปสรรคโดยตรงต่อความปรารถนาในระบอบประชาธิปไตยของคนไทยส่วน ใหญ่ การเชื่อว่าอะไรคือสิ่งพิเศษนั้นก่อให้เกิดความรู้ที่เรียกว่า exceptionalism อันนำไปสู่การไม่ยอมรับรู้ความเป็นไปและประวัติศาสตร์ของประเทศอื่นในโลกโดย ง่าย 2. … Continue reading

Posted in บทความจากสื่ออื่นๆ | Leave a comment

เขาสอบสวนผมยังไง เรื่องจริงจาก ปรวย salty head ตอนที่ 2

วันพุธ 28 กรกฎาคม 2010 tags: ปรวย salty head, ตอแหลแลนด์, DSI โดย chapter 11 Wed, 07/28/2010 by ตอแหลแลนด์ ที่มา – เว็บบอร์ดประชาไท *****สำหรับ ตอนนี้ ถ้าอ่านแล้วสุ่มเสี่ยงที่จะทำความเดือดร้อนให้ที่ประชาไท คุณจีรนุชและทีมงานลบได้นะครับ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ก็ไปติดตามได้ที่ คนเหมือนกันนะครับ หลัง จากขับรถมาถึงที่ตึก DSI แล้วเจ้าหน้าที่ก็พาผมขึ้นไปข้างบน ตอนแรกเขาให้ไปที่ห้องหัวหน้า ผมก็ไปยืนรออยู่หน้าห้อง เจ้าหน้าที่ก็แยกย้ายไปตามห้องตัวเอง ผมไม่รู้จะไปไหน ยืนเก้ๆกังๆอยู่ตรงนั้น ไม่รู้จะทำอะไร ผมเลยยืนมองวิวข้างนอก … Continue reading

Posted in บทความจากสื่ออื่นๆ | Leave a comment

เขาจับผมยังไง เรื่องจริงจาก ปรวย salty head ตอนที่ 1

วันจันทร์ 26 กรกฎาคม 2010 tags: ตอแหลแลนด์, ปรวย salty head, DSI โดย chapter 11 Mon, 07/26/2010 by ตอแหลแลนด์ ที่มา – เว็บบอร์ดประชาไท ปลาย เดือนพฤษภาคม วันนี้ตั้งใจขับรถออกไปซื้ออะหลั่ยจักรยาน เพื่อจะทำรถให้ดี อยากขี่ไปต่างจังหวัด กะว่าจะตลุยเหนือ อีสาน ขี่จักรยานไปคุยกับพี่น้องที่บอบช้ำกลับไปจากการชุมนุม อยากไปถ่ายรูปเผื่อมาทำสารคดี เพื่อให้ชาวบ้านมีพื้นที่ในการพูดบ้าง กิน ข้าวอาบน้ำเสร็จ ราวบ่ายโมงกว่าๆ ขับรถออกไปจากหมู่บ้าน ออกไปได้ไม่ไกล เรียกว่าแถวหน้าหมู่บ้านนั่นแหละ มีรถคันนึงกำลังกลับรถอยู่ข้างหน้า ทำให้รถคันข้างหน้าผมติดคาอยู่ ปรากฏว่าผู้หญิงคนที่กำลังกลับรถ กลับจอดรถลงมาเปิดฝากระโปรงหน้า … Continue reading

Posted in บทความจากสื่ออื่นๆ | Leave a comment