ข้อเขียนของนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย

เรามี ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แต่เรามีรัฐธรรมนูณ? มีประชาธิปไตย? ไหม?????

โดยอ้น ชัยนรินทร์เมื่อ 5 มกราคม 2012 เวลา 14:29 น.

สิ่งที่คุณปรับเปลี่ยนถูกบันทึกแล้ว
พระไทยเล่นกีตาร์ได้ไหม ? หมอมีอารมณ์ทางเพศกับคนไข้ได้ไหม? อึมมมม แล้วข้าราชการ…ยุ่งการเมืองได้ไหม? ทหารเป็นเกย์ได้ไหม? ครูกินเหล้าได้ไหม? ลูกเถียงพ่อแม่ได้ไหม? ……เรามี.ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ และเรามีประชาธิปไตย ถ้าชาติมีความเป็นประชาธิไตย ถ้าศาสนาเคารพประชาธิปไตย ถ้าพระมหากษัตริย์เคารพประชาธิปไตย  ถือได้ว่าประเทศชาติเจริญใช่ไหม?  ใช่ เจริญและ จำได้ไหมว่า   รัฐธรรมนูณ รธน 2550 ยังต้องทำประชามติ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งของกระบวนการประชาธิปไตย รัฐประหาร2549 ยังคงอยากมีรูปแบบหนึ่งของความเป็นประชาธิปไตย  พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม) ด่าว่า กลุ่มคนที่ออกมาต่อต้าน รัฐประหาร๒๕๔๙  ว่า ไร้เดียงสา ยึดติดรูปแบบประชาธิปไตย รูปแบบเนื้อหาประชาธิปไตย และอะไรคือเนื้อหา ประชาธิปไตย สิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ ใช่หรืือไม่? แล้วสิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ กับ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เข้ากันได้หรือไม่? เข้ากันได้ หลายๆประเทศมี ชาติ มีศาสนา มี พระมหากษัตริย์ และมีรัฐธรรมนูญมีประชาธิปไตย แต่ผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนี้บางกลุ่ม ทำให้ ประชาธิปไตยที่มีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กลายเป็็นปัญหา ? และที่มีปัญหาเพราะเมื่อมีคดีความ ป.กม.อาญา ม.112  หมิ่นพระบรมเดชานุภาพเยอะมาก แสดงว่า กฎหมายนี้ี้ล้าหลัง กว่า ยุคสมัย ล้าหลังกว่าสังคม การที่เราด่าเราว่ากล่าว เราตำหนิใครสักคนหนึ่ง มันต่างกันมากมายกับ เราตอแหล เราหน้าไหว้หลังหลอก เราประจบสอพลอ อันไหนจริงใจกว่ากัน บริสุทธิ์กว่ากัน อันไหนที่ทำให้คนเสียคน ช่วยตอบกันหน่อยเลือกกันหน่อยเราอยากมีประชาชนแบบไหน? อยากมีชาติแบบไหน? ถึงเวลาหรือยังที่เราจะยกเลิก ป.กม .อาญา ม.112 สำหรับผมถึงเวลาแล้วครับ เรามี กฎหมายหมิ่นประมาทแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖ และกฎหมายนี้ก็ยังคงทำให้สถานะพระมหากษัตริย์ คงอยู่ ยังคงมีชาติอยู่ มีศาสนาอยู่ มีพระมหากษัตริย์อยู่ มีรัฐธรรมนูญที่สำคัญมี ประชาธิปไตย จริงๆด้วย ครับ

* * * * * * * *

ถ้าไม่มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ก็จะไม่มีรัฐธรรมนูญประชาชน

โดย รุ่งโรจน์​ วรรณศูทร

ถ้าไม่มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ก็จะไม่มีรัฐธรรมนูญประชาชน ที่สำคัญ ถ้าไม่โค่น “ระบอบอำมาตยาธิปไตย” ก็ไม่อาจสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้ เป้าหมายต้องชัดเจน จุดยืนต้องมั่นคงแน่วแน่ ทิศทางต้องแจ่มชัด จึงจะสร้างแนวทาง นโยบาย และกำหนดท่าที และจังหวะก้าวของการต่อสู้ได้

การยกระดับการต่อสู้ ไม่ใช่คนมากขึ้น เสียงดังขึ้น แต่หมายถึงว่าการรุกคืบหน้าบนพื้นที่การเมืองการปกครองของฝ่ายประชาธิปไตย เป็นไปในทิศทางที่พัฒนาก้าวหน้าขึ้นถ้ายุบแล้วเลือกได้คนของประชาชนมาอีก สตาร์ตรถถังอีก นั่นแหละ “วงจรอุบาทว์”

ต้อง คิดกันตั้งแต่ตอนนี้แล้วว่า เมือมีประชาธิปไตยกินได้แล้ว อะไรคือหลักประกันของประชาธิปไตยกินได้ หลังการรัฐประหาร 2490 รัฐธรรมนูญทั้งหมดเป็น “อำมาตยาธิปไตย” เพราะเงื่อนไข 3 ประการ (มีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ใช่ ถ้ามีครบ 3 คือ ใช่อำมาตยาธิปไตยแบบสัมบูรณ์) 1.มีผู้แทนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง (วุฒิสภา) เพื่อไม่ให้อำนาจอธิปไตยทางนิติบัญญัติเป็นของประชาชนโดยสมบูรณ์ 2.มีองคมนตรี (รธน. 2475 และ รธน. 2489 ไม่มีองคมนตรี) 3.มีบทเฉพาะกาล (มีเงื่อนไขต่อท้ายเพื่อกดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเอาไว้)

หัวเลี้ยวหัวต่อของการสร้างประชาธิปไตยมาอยู่เบื้องหน้าแล้ว ขอจงตระหนักไว้ในใจให้มั่นคงเสมอว่า ความเกลียดชังและความอาฆาตมาดร้ายสร้างประชาธิปไตยไม่ได้

การปฏิวัติประชาธิปไตยไม่ใช่อาชีพเลี้ยงตัว หากคือลมหายใจของผู้คนที่มุ่งมั่นต่อสู่เพื่อ “เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ” ไม่ใช่เพียงเพื่อตัวเราเอง หรือผู้คนในยุคที่เรามีชีวิตอยู่ หากเพื่ออนุชนทั้งหลายที่จะเกิดตามมาอีกนับร้อยนับพัน นับแสนนับล้าน อย่างเช่นที่เกิดขึ้นมาแล้วใน ดินแดนแห่งเสรีภาพทั่วโลก

ผลผลิตทั้งหมดจากการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 คือผลผลิตของ “โจรกบฏ” ผู้ฉีกรัฐธรรมนูญ/ปล้นประชาธิปไตย เหตุผลหลักสำหรับการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย คือ ทำลายการแอบอ้างความชอบธรรมของ “โจรกบฏ” และยกเลิก “กฎโจร 2550″ ที่สำคัญ ขออนุญาตใช้สำนวนจีน : เราน่าจะบอกพี่น้องทหาร/ตำรวจ/ข้า ราชการพลเรือน/ประชาชน ทั้งหลาย ว่า : “จงหยุดนับถือมหาโจรเป็นบิดา” (โก้วเล้งและหลายๆคนใช้วาทกรรมนี้); ถ้าจะรายงานกรุณารายงานให้ถูกเรื่องด้วยนะครับ อีแอบทั้งหลาย

ผมฝันถึงรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์ : 1.ผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งสถานเดียว ประกอบด้วย 1.1 ผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง โดยตรง ตามสัดส่วนผู้มีสิทธิออกเสียง 1.2 ผู้แทนจังหวัดที่มาจากการเลือก ตั้งโดยตรง จังหวัดละ 2 คน; 2.ไม่มีบทบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งอำนาจหน้าที่ขององค์กรที่ไม่เกี่ยวข้อง/ไม่มีที่มา/ไม่สัมพันธ์กับอำนาจอธิปไตย (องคมนตรีและอะไรที่ดัดจริตเรียกว่าองค์กรอิสระ); และ 3.ไม่มีบทเฉพาะกาล

ณ สถานการณ์ในเวลานี้ ขอเสนอให้ทุกฝ่าย “หยุด” เสนอข่าวด้านเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแจก clip ของฝ่ายรัฐบาล และการทำ “โฆษณาชวนเชื่อ” อย่างถี่ยิบ ผ่านฟรีทีวี ความจริงใจในการแก้ปัญหา ก่อนอื่นดูท่าที “หยุด” การขยายปัญหาในประเด็นการสูญเสียชีวิต ถ้ารัฐบาลไม่สามารถทำความกระจ่างได้ จะมีทางหรือไม่ที่จะให้องค์การระดับนานาชาติเข้ามาตรวจสอบ เพราะดูไปแล้ว ผมเองยังไม่เห็นว่าฝ่ายนำของทั้ง 2 ฝ่าย “ปรารถนา” อย่างจริงจังให้เกิดความกระจ่างในเรื่องนี้

โค่นระบอบอำมาตย์ สร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์ สร้างรัฐธรรมนูญประชาชน

เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ… หรือโซ่ตรวน

ประชาธิปไตยจงเจริญ ประชาชนจงเจริญ

ด้วยภราดรภาพ

โพสต์ครั้งแรก 18 เมษายน 2010 เวลา 16:31 น.

http://www.facebook.com/note.php?note_id=382122239351

About Time-up Thailand

0582vqiGkwposk
This entry was posted in รณรงค์ยกเลิกมาตรา 112 ปล่อยนักโทษการเมืองและนักโทษคดีหมิ่นฯ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.