หมดเวลาประเทศไทย

เพราะว่า . .

มันไม่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

ภายใต้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

ความรู้สึก นึกคิดของคุณอาจจะทำให้คุณติดคุก

เป็นเวลา 5 ปี 10 ปี หรือ 50 ปี . . .

หมดเวลาประเทศไทย

ขอนำเสนอ . .

บทความ ข้อเขียน และสื่อในรูปแบบอื่นเพื่อเผยแพร่ความรู้สึกนึกคิด

เกี่ยวกับ

สถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาธิปไตย และ

สถานการณ์การเมืองในประเทศไทย

พร้อมกับขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แอคชั่นเพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทย(ACT4DEM)

และการรณรงค์ของ ACT4DEM

รณรงค์ยกเลิกมาตรา 112 ปล่อยนักโทษการเมืองและนักโทษคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

Comments are closed.